Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) upravujú vzťah medzi Nature s.r.o. – “nami” (ako je uvedené nižšie) a jednotlivými koncovými zákazníkmi, konajúcimi mimo účelov obchodu, remesla či profesie (“vy” alebo “váš/ vaše”), uskutočňujúcimi online nákup našich produktov prostredníctvom webovej stránky www.luminia.com (“webová stránka”).

Produkty dostupné na webovej stránke sú určené výhradne na osobné účely. Produkty, ktoré si u nás zakúpite alebo od nás získate akýmkoľvek iným spôsobom, nemôžete ďalej predávať ani inak distribuovať.  Vyhradzujeme si právo zrušiť uskutočnenú objednávku alebo zredukovať množstvo objednaného tovaru v objednávke v prípadoch, v ktorých podľa nášho uváženia prídeme k presvedčeniu, že by mohli viesť k porušeniu našich podmienok.

Webová stránka spolu so všetkými súvisiacimi právami je naším majetkom. Nemáte právo používať akýkoľvek obsah, materiál, text alebo obrázky z tejto webovej stránky. Stiahnutím ani kopírovaním materiálu či softvéru nenadobúdate právo ani titul k používaniu uvedených materiálov. Nie je dovolené reprodukovať, publikovať, prenášať, distribuovať, zobrazovať, modifikovať ani vytvárať odvodené diela, ako ani predávať alebo podieľať sa na predaji, či čerpať akýmkoľvek iným spôsobom z celku ani častí akéhokoľvek obsahu na webovej stránke, ako ani z webovej stránky samotnej. Všetok obsah webovej stránky (vrátane textov, grafiky, lôg, ikon ovládacích prvkov, obrázkov, obchodných známok a softvéru) sú naším majetok a sú chránené slovenským a medzinárodným autorským zákonom.

NAŠE PRODUKTY

Pri všetkých produktoch na webovej stránke uvádzame podrobný popis. Dbáme nato, aby sme vám poskytli správne a presné podrobnosti, popisy, obrázky a ceny prezentovaných produktov. Váha a rozmery sú približné. Snažíme sa tiež  čo najvernejšie zobraziť farbu produktov uvedených na webovej stránke. Avšak farby, ktoré uvidíte, môžu byť ovplyvnené parametrami vášho počítača, a tak vám nemôžeme zaručiť, že zobrazenie farieb na vašom monitore bude dokonale identické s farbou dodaného produktu.

Bez ohľadu na uvedené nezaručujeme, že produktové popisy alebo akýkoľvek iný obsah webovej stránky je presný, kompletný, spoľahlivý, aktuálny či bezchybný. Ak ponúkaný produkt nezodpovedá popisu, máte právo ho nepoužitý vrátiť. V rozsahu platnej legislatívy odmietame akékoľvek výslovné či odvodené záruky vzťahujúce sa na presnosť informácií uvedených v akomkoľvek materiáli webovej stránky. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby či nedostatky a tiež právo meniť a aktualizovať informácie kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

Nie sme zodpovední za stratu či poškodenie plynúce z využitia informácií obsiahnutých v akomkoľvek z materiálov našej webovej stránky, ako ani z prepojených webových stránok či iným spôsobom.

OBJEDNÁVKA, SPÔSOBILOSŤ A ZMLUVA

Pri online nákupe Vás naša webová stránka prevedie procesom uskutočnenia objednávky prostredníctvom série jednoduchých a ľahko pochopiteľných inštrukcií.

Keď nájdete produkt, ktorý by ste si radi kúpili, kliknete na tlačidlo “PRIDAŤ DO KOŠÍKA” a pokračujete v prehľadávaní. Kedykoľvek môžete zmeniť množstvo položky, ktorú si chcete kúpiť, a to priamo v nákupnom košíku zvolením čísla zo zvislého menu. Pre odstránenie položky z nákupného košíka kliknete na krížik vedľa položky v nákupnom košíku. Pre spustenie objednávkového procesu kliknete na “SKONTROLOVAŤ A OBJEDNAŤ” v spodnej časti stránky.

V nákupnom košíku budete mať možnosť skontrolovať si produkty a ich ceny. Potom Vás systém vyzve uviesť osobné údaje potrebné pre spracovanie vašej objednávky. Následne sa pripočíta poštovné v závislosti od hodnoty objednávky a adresy dodania. Potom si budete môcť vybrať, ako si želáte za objednávku zaplatiť.

V záverečnom kroku budete mať ešte raz možnosť zrevidovať objednávku a opraviť prípadné chyby pred finálnym potvrdením objednávky.

Zároveň sa budete musieť oboznámiť a vyjadriť súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami zakliknutím príslušného okienka pred uskutočnením objednávky (tlačidlo je umiestnené v spodnej časti webovej stránky.)

Pre dokončenie objednávky budete musieť objednávku potvrdiť zakliknutím tlačidla “OBJEDNAŤ”. Kliknutím na “OBJEDNAŤ” nám svoju objednávku odošlete. Vaša objednávka predstavuje Váš záujem zakúpiť si od nás príslušné, vami označené produkty za cenu uvedenú vo vašej objednávke. Vaša objednávka je predmetom prijatia z našej strany a je na našom uvážení, či objednávku odmietneme alebo prijmeme. Kliknutím na hore uvedené tlačidlo potvrdzujete, že prijímate tieto podmienky a ste si vedomí upozornení a informácií v nich uvedených, a tak isto súhlasíte s uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy s povinnosťou platby.

Potvrdenie obdržania objednávky vám zašleme e-mailom. Toto potvrdenie bude obsahovať prehľad vašej objednávky a ďalšie potrebné informácie, ako tieto všeobecné obchodné podmienky, informácie ako podstupovať pri odstúpení od zmluvy a informáciu o cene. Všetky prílohy a upozornenia budú vo formáte PDF, aby ste si ich mohli jednoducho uložiť na vašom počítači alebo inom zariadení.

Naše produkty sú v limitovanom množstve, čo znamená, že negarantujeme dostupnosť objednaného množstva vo Vašej objednávke. O prípadnej nedostupnosti objednaného tovaru vás budeme informovať a za nedostupné kusy nebudete musieť zaplatiť.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ponuku na nákup zamietnuť. To znamená, že z rôznych dôvodov nemusíme prijať vašu objednávku. Najčastejšími dôvodmi zamietnutia objednávky sú nedostupnosť objednaného tovaru na sklade, zistené produktové vady, neúspešná autorizácia Vašej platby alebo chybné či neúplné informácie poskytnuté z Vašej strany.

V ďalšom kroku Vám zašleme e-mail potvrdzujúci dostupnosť tovaru, uvádzajúci odhadovanú lehotu dodania a potvrdzujúci prijatie Vašej objednávky. Tento e-mail bude obsahovať číslo objednávky, prehľad objednávky a ďalšie potrebné informácie.

Zmeny v objednávke či zrušenie objednávky môžete uskutočniť kedykoľvek v čase predtým, než Vašu objednávku spracujeme a prijmeme. Ak bola Vaša objednávka spracovaná a prijatá, môžete požiadať o jej refundáciu a zrušenie objednávky v zmysle podmienok uvedených nižšie.

Majte prosím na pamäti, že potvrdením prijatia objednávky vzniká medzi nami právne záväzný zmluvný vzťah, z ktorého vyplýva povinnosť zakúpiť si objednaný tovar.

CENA

Celkovú sumu za produkty vám môžeme potvrdiť až potom, ako dokončíte objednávku. Cena uvedená v objednávke je cenou platnou v deň, v ktorom nám objednávku zašlete.  Vyhradzujeme si právo ceny našich produktov kedykoľvek zmeniť, avšak tieto zmeny sa nedotknú cien tovaru obsiahnutých v už prijatej objednávke.

Všetky ceny tovaru uvedené na webovej stránke sú uvedené bez DPH a bez poplatku za poštovné, ako aj bez cla a iných poplatkov v prípadoch, keď sú tieto aplikovateľné. Celková suma vašej objednávky sa skladá z ceny objednaného tovaru, navýšenej o aktuálnu sadzbu DPH (kde je aplikovateľné), a poplatky za doručenie spôsobom vami zvoleným v objednávkovom procese.

PLATBA

Platbu za nákup môžete uskutočniť nasledujúcimi spôsobmi: PayPal, Visa, MasterCard, Maestro a American Express. Platba bude stiahnutá a zaúčtovaná z Vášho konta potom, ako Vašu objednávku prijmeme. Potvrdzujete, že máte oprávnenie používať kreditnú alebo debetnú kartu, ktorou uskutočňujete platbu. Držiteľov kreditných a debetných kariet preverujú inštitúcie vydávajúce tieto karty . Ak tieto inštitúcie platbu kartou zamietnu alebo z akýchkoľvek dôvodov platbu neautorizujú, nebudeme niesť zodpovednosť za zdržanie dodania alebo nedodanie objednaného tovaru.

Faktúra je považovaná za zaplatenú v momente, keď je príslušná suma pripísaná na náš bankovú účet uvedený na faktúre.

Majte, prosím, na zreteli, že všetok tovar ostáva v našom vlastníctve až do momentu, kým sa neuskutoční prevod finančných prostriedkov z Vášho účtu a tieto nie sú prijaté na našom účte. Tovar tiež prechádza spať do nášho vlastníctva v momente, keď vám refundujeme alebo iným spôsobom vrátime platbu za Vašu objednávku. Riziko tovaru prechádza na Vás po fyzickom prebratí objednaného tovaru Vami, alebo treťou stranou inou než prepravca, Vami uvedenou ako príjemca.

DODANIE – DOPRAVA A SPRACOVANIE

Poplatky za dopravu a spracovanie závisia od hodnoty Vami uskutočnenej objednávky a zvolenej metódy dodania. Vo všeobecnosti dodávame len do vybraných krajín v rámci EÚ (kliknite sem pre získanie zoznamu krajín) na adresu Vami uvedenú v objednávke. Na objednávky v hodnote viac ako 100 EUR poskytujeme doručenie zadarmo. K ostatným objednávkam bude pripočítaný poplatok za dopravu podľa platného cenníka (kliknite sem pre získanie cenníka dopravy).

Kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom e-mailu [email protected] alebo telefonicky na čísle +421 917 168 652  v prípade, že máte záujem o dodanie mimo EÚ alebo o spôsob prepravy iný, než uvedený na našej webovej stránke. Urobíme všetko preto, aby sme vyhoveli vašim požiadavkám.

Produkty Vám doručíme v súlade so spôsobom doručenia, ktorý ste si zvolili. Objednávky sú spracované a expedované vo väčšine prípadov do 24 hodín, najneskôr však do 30 dní od prijatia Vašej platby. Objednávky spracúvame a doručujeme len v pracovných dňoch. Objednávky uskutočnené v sobotu, v nedeľu a počas dní pracovného pokoja budú spracované v nasledujúcom pracovnom dni.

Keď obdržíte Vašu objednávku, skontrolujte prosím jej balenie, aby ste sa uistili, že nedošlo k poškodeniu počas prepravy. Prepravné kartóny nesú zvyčajne známky opotrebovania, avšak ak identifikujete akékoľvek podstatné poškodenie položky alebo položiek v zásielke, nahláste tieto bezodkladne prepravcovi pre začatie reklamačného konania a informujte nás o tejto skutočnosti e-mailom na [email protected]

Pre zabezpečenie rýchlej servisnej starostlivosti, poskytnite nám prosím číslo Vašej objednávky, Vaše celé meno a e-mailovú adresu. Ponechajte si prepravné balenie, obalový materiál a poškodené položky pre účely preskúmania prepravcom pre zabezpečenie rýchleho vyriešenia situácie.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY A VRÁTENIE TOVARU

Veríme, že Vám bude objednávka doručená úspešne a budete z nej mať skutočnú radosť. Rozumieme, že ľudia môžu zmeniť názor. Preto máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od fyzického doručenia objednaného tovaru Vám alebo akejkoľvek tretej strane určenej Vami ako príjemca tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy nás musíte informovať o tejto skutočnosti písomne e-mailom na [email protected] a uviesť jednoznačný zámer odstúpenia od zmluvy.

Pre splnenie termínu odstúpenia od zmluvy nám musíte poslať e-mail pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy. Ak odstúpite od zmluvy, vrátime vám bezodkladne a nie neskôr než do 14 dní od prijatia nepoužitého vráteného tovaru všetky prijaté platby, vrátane platby za štandardné doručenie (nevzťahuje sa na platbu za dodatočné náklady pri výbere neštandardného spôsobu doručenia). Vrátenie platby vykonáme takým istým spôsobom, akým bola uskutočnená platba pri pôvodnej transakcii. V žiadnom prípade nebudete znášať poplatky spojené s vrátením platby.

Ak odstúpite od zmluvy, nepoužitý tovar musíte zaslať na Nature s. r. o., Jasovská 1, 851 07 Bratislava, Slovensko, a to bezodkladne a v žiadnom prípade nie neskôr než do 14 dní odo dňa, keď ste nám komunikovali svoj zámer odstúpiť od zmluvy. Termín sa považuje za splnený, ak pošlete tovar späť  predtým, než uplynie 14-dňová lehota. Náklady spojené s vrátením tovaru budete znášať vy. Budete niesť zodpovednosť za akékoľvek znehodnotenie tovaru, ktoré bolo výsledkom zaobchádzania nezodpovedajúceho povahe, vlastnostiam a funkčnosti tovaru.

Pre zjednodušenie môžete využiť vzorový formulár odstúpenia od zmluvy, ktorý nájdete po kliknutí sem, alebo môžete elektronicky vyplniť a odoslať vzorový formulár odstúpenia od zmluvy na webovej stránke www.luminia.com. Vrátenie použitého tovaru alebo tovaru zhotoveného na mieru žiaľ nie je možné.

ZÁRUKA NA TOVAR

Ako bolo uvedené vyššie, skontrolujte, prosím, kvalitu tovaru a obsah doručenej zásielky hneď po jej prijatí. Ak zistíte poškodenie, informujte prepravcu a nás, a to bezodkladne po prijatí dodaného tovaru, pretože akékoľvek dodatočne vznesené nároky tohto druhu nebudú prijaté.

Ak objavíte odstrániteľnú vadu, máte nárok požadovať odstránenie tejto vady bez poplatku. Vadu odstránime bezodkladne po prijatí vášho oznámenia.

Alternatívne môžete požadovať výmenu vadného tovaru miesto odstránenia vady. Ak je vadná len časť produktu, môžete požadovať náhradu tejto časti, okrem prípadu, keby takéto riešenie bolo spojené s nákladmi neadekvátnymi k cene tovaru alebo k rozsahu poškodenia.

Bez ohľadu na uvedené, môžeme vždy nahradiť vadný kus novým produktom, než odstrániť vadu. Ak má tovar vadu, ktorá je neodstrániteľná a znemožňuje riadne užívanie tovaru, máte právo na náhradu alebo právo odstúpiť od zmluvy. Tento nárok máte aj v prípade, že vada mohla byť odstránená, ale tovar nie ste schopní používať podľa pôvodného zámeru v dôsledku opätovnej vady po oprave alebo v dôsledku väčšieho množstva vád.

Ak má tovar iné vady, ktoré nemôžu byť odstránené a tovar vám nevymeníme, máte právo na adekvátnu zľavu z pôvodnej ceny tovaru.

Ak je tovar vadný, vašu reklamáciu zo záruky nám musíte poslať spolu s vhodne zabaleným vadným tovarom. Reklamácia zo záruky musí obsahovať kópiu faktúry, číslo objednávky a popis vady, ktorú v rámci záruky reklamujete. Náklady na dopravu reklamovaného tovaru znášate vy a tieto nie sú refundovateľné.

Ak neprijmeme vašu reklamáciu zo záruky, vrátime vám produkt s vysvetlením, prečo sme reklamáciu zo záruky neprijali. Radi by sme vás v tomto zmysle vyzvali, aby ste nám akékoľvek nároky vopred oznámili ešte predtým, než nám zašlete späť vadný tovar.

Asset 7
Doručenie zadarmo od 49€
Asset 10
Výmena produktov, ak nie ste spokojní
Asset 6
Personalizovateľné darčeky s osobným dotykom
Asset 11
Ručne vyrobené v rodinnom kruhu podľa dlhoročnej tradície
Asset 9
Vráťte krištáľové nádoby zo sviečok a parfumov za zľavu
Asset 7
Doručenie zadarmo
Asset 10
Výmena produktov
Asset 6
Darčeky s menom
Asset 11
Rodinne ručne vyrobené
Asset 9
Vratné krištáľové nádoby

RECENZIE

Lucie Cerna
5/5

Skvěle a rychle

Verified reviewVerified review - view original

2 týždne ago
Ivana B.
5/5

Verified reviewVerified review - view original

2 týždne ago
Jana K.
5/5

rýchle dodanie,dobrá komunikácia,som spokojná

Verified reviewVerified review - view original

2 týždne ago
Lenka
5/5

Veľmi nevšedná krásna vôňa, pripomína mi letný coctail s bazalkovým lístkom a citrónom na terase ale zároveň je taká hladivá a upokojujúca. Vôňa ktorú si dám sama pre seba aby som sa cítila komfortnejšie v stresovej situácii.

Verified reviewVerified review - view original

2 týždne ago
Katarína
5/5

Prehľadný web. Rýchle doručenie.

Verified reviewVerified review - view original

2 týždne ago
Olga
5/5

Svižné, bezproblémové, paráda

Verified reviewVerified review - view original

2 týždne ago
daniela p.
5/5

Verified reviewVerified review - view original

2 týždne ago
Anonymný
5/5

Veľká spokojnosť, ďakujem 😊

Verified reviewVerified review - view original

2 týždne ago
Marta K.
5/5

Verified reviewVerified review - view original

2 týždne ago
Zuzana
5/5

Verified reviewVerified review - view original

2 týždne ago
Jaroslava S.
5/5

Absolutní skvost.

Verified reviewVerified review - view original

2 týždne ago
Ivana
5/5

Výborná komunikácia, milý prístup

Verified reviewVerified review - view original

2 týždne ago
Anna K.
5/5

Milujem vôňu vašich sviečok, ste naj!

Verified reviewVerified review - view original

2 týždne ago
Martina C.
5/5

Skvelý proklientský servis

Verified reviewVerified review - view original

2 týždne ago
Martina Č.
5/5

Objednávku mi doručila veľmi milá pani Simona už nasledovný prac. deň od objednania, čo potešilo.

Verified reviewVerified review - view original

2 týždne ago
Adriana Ferancova
5/5

Verified reviewVerified review - view original

2 týždne ago
Zuzana Nadova
5/5

Spokojnosť🤗

Verified reviewVerified review - view original

2 týždne ago
Gabriela
5/5

Rychle dorucenie a bez problemov

Verified reviewVerified review - view original

2 týždne ago
Tatiana
5/5

Verified reviewVerified review - view original

4 týždne ago
Simona
5/5

Verified reviewVerified review - view original

1 mesiac ago
Košík
Začnite písať, aby sa zobrazil produkt, ktorý hľadáte.

Registrácia

Zatiaľ žiadny účet?